ერთჯერადი პლასტმასის კონტეინერები

ერთჯერადი პლასტმასის კონტეინერები
12.00 დან

ერთჯერადი პლასტმასის კონტეინერები სხვადასვა მოცულობით საბითუმო ფასები
150 გრ. 100 ც.  ფასი - 12,00 Gel

250 გრ. 100 ც. ფასი - 16,00 Gel

500 გრ. 100 ც. ფასი - 22,00 Gel

750 გრ. 100 ც. ფასი - 26,00 Gel

1000 გრ. 100 ც. ფასი - 33,00 Gel

1500 გრ. 100 ც. ფასი  - 40,00 Gel

2000 გრ. 100 ც. ფასი - 52,00 Gel

ერთჯერადი პლასტმასის კონტეინერები სხვადასვა მოცულობით საბითუმო ფასები
150 გრ. 100 ც.  ფასი - 12,00 Gel

250 გრ. 100 ც. ფასი - 16,00 Gel

500 გრ. 100 ც. ფასი - 22,00 Gel

750 გრ. 100 ც. ფასი - 26,00 Gel

1000 გრ. 100 ც. ფასი - 33,00 Gel

1500 გრ. 100 ც. ფასი  - 40,00 Gel

2000 გრ. 100 ც. ფასი - 52,00 Gel