Cap მუყაოს ჭიქები და თავსახურები. ზომები 7 oz, 4 oz, 7 oz, 8 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz (სასუპე) საბითუმო და საცალო

Cap მუყაოს ჭიქები და თავსახურები. ზომები 7 oz, 4 oz, 7 oz, 8 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz (სასუპე) საბითუმო და საცალო
3.00 ლარიდან

Paper cup soup

მუყაოს ჭიქები  საბითუმო და საცალო


თავსახურები შავი ფერი 6 - 7 oz 100 ც. - 6,50 GEL


მუყაოს ჭიქები 4 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 3,30 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 6,5 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 4,00 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 7 oz  ფასი - 4,20 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 8 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 6,30 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 12 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 7,70 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 12 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 17,00 GEL    იტალიური

შეკვრაში 100 ცალია


მუყაოს ჭიქები 14 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 8,00 GEL

შეკვრაში 25 ცალია


მუყაოს სასუპე თავსახურით  16 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 12,00 GEL

შეკვრაში 25 ცალიაPaper cup soup

მუყაოს ჭიქები  საბითუმო და საცალო


თავსახურები შავი ფერი 6 - 7 oz 100 ც. - 6,50 GEL


მუყაოს ჭიქები 4 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 3,30 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 6,5 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 4,00 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 7 oz  ფასი - 4,20 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 8 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 6,30 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 12 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 7,70 GEL

შეკვრაში 50 ცალია


მუყაოს ჭიქები 12 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 17,00 GEL    იტალიური

შეკვრაში 100 ცალია


მუყაოს ჭიქები 14 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 8,00 GEL

შეკვრაში 25 ცალია


მუყაოს სასუპე თავსახურით  16 oz მაღალი ხარისხი ფასი - 12,00 GEL

შეკვრაში 25 ცალია