ერთჯერადი პლასტმასის კოვზი - ჩანგალი 100ც

ერთჯერადი პლასტმასის კოვზი - ჩანგალი 100ც
3.50

ერთჯერადი პლასტმასის კოვზი - ჩანგალი

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი კოვზი სკელი შეკვრაში 100ცალი ფასი 750 GEL (გამჭვირვალე)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი ჩანგალი სკელი შეკვრაში 100ცალი ფასი 7,50 GEL (გამჭირვალე)


ერთჯერადი პლასტმასის დიდი კოვზი შეკვრაში 100ცალი ფასი 3,60 GEL (თეთრი)

ერთჯერადი პლასტმასის დიდი ჩანგალი შეკვრაში 100ცალი ფასი 3,40 GEL (თეთრი)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი კოვზი შეკვრაში 50ცალი ფასი 3,00 GEL (გამჭვირვალე)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის პატარა კოვზი შეკვრაში 100ცალი ფასი 3,50 GEL (გამჭვირვალე)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი ჩანგალი შეკვრაში 50ცალი ფასი 4,00 GEL (გამჭვირვალე)
ერთჯერადი პლასტმასის კოვზი - ჩანგალი

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი კოვზი სკელი შეკვრაში 100ცალი ფასი 750 GEL (გამჭვირვალე)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი ჩანგალი სკელი შეკვრაში 100ცალი ფასი 7,50 GEL (გამჭირვალე)


ერთჯერადი პლასტმასის დიდი კოვზი შეკვრაში 100ცალი ფასი 3,60 GEL (თეთრი)

ერთჯერადი პლასტმასის დიდი ჩანგალი შეკვრაში 100ცალი ფასი 3,40 GEL (თეთრი)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი კოვზი შეკვრაში 50ცალი ფასი 3,00 GEL (გამჭვირვალე)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის პატარა კოვზი შეკვრაში 100ცალი ფასი 3,50 GEL (გამჭვირვალე)

Lux ერთჯერადი პლასტმასის დიდი ჩანგალი შეკვრაში 50ცალი ფასი 4,00 GEL (გამჭვირვალე)