Selpak 32 ტუალეტის ქაღალდი სურნელოვანი და ჩვეულებრივი

рекомендуем
Selpak 32 ტუალეტის ქაღალდი სურნელოვანი და ჩვეულებრივი
22.00

Selpak ტუალეტის ქაღალდი 3 ფენა (თურქული)


 Selpak soft მაღალი ხარისხი

შეკვრაში 32 ცალი ფასი 30,00 GEL

32 ცალიანის საბითუმო ფასი - 29,00 GEL


ახალი შეფუთვა

უსუნო შეკვრაში 16 ცალი ფასი - 16,00 GEL            (არარი)

16 ცალიანის საბითუმო ფასი - 15,00 GEL


ახალი შეფუთვა

უსუნო შეკვრაში 4 ცალი ფასი - 4,50 GEL 

4 ცალიანის საბითუმო ფასი - 4,00 GEL


ახალი შეფუთვა 

უსუნო შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 22,00 GEL 

32 ცალიანის საბითუმო ფასი - 21,00 GEL


ახალი შეფუთვა 

სურნელოვანი შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 22,00 GEL

32 ცალიანის საბითუმო ფასი - 21,00 GEL
Selpak ტუალეტის ქაღალდი 3 ფენა (თურქული)


 Selpak soft მაღალი ხარისხი

შეკვრაში 32 ცალი ფასი 30,00 GEL

32 ცალიანის საბითუმო ფასი - 29,00 GEL


ახალი შეფუთვა

უსუნო შეკვრაში 16 ცალი ფასი - 16,00 GEL            (არარი)

16 ცალიანის საბითუმო ფასი - 15,00 GEL


ახალი შეფუთვა

უსუნო შეკვრაში 4 ცალი ფასი - 4,50 GEL 

4 ცალიანის საბითუმო ფასი - 4,00 GEL


ახალი შეფუთვა 

უსუნო შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 22,00 GEL 

32 ცალიანის საბითუმო ფასი - 21,00 GEL


ახალი შეფუთვა 

სურნელოვანი შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 22,00 GEL

32 ცალიანის საბითუმო ფასი - 21,00 GEL