Papia ტუალეტის ქაღალდი 32 ც. საბითუმო და საცალო

рекомендуем
Papia ტუალეტის ქაღალდი 32 ც. საბითუმო და საცალო
26.00

Papia ტუალეტის ქაღალდი 3 ფენა (თურქული)

სურნელოვანი და უსუნო

შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 26,00 GEL   (თურქული)

საბითუმო ფასი 26,00 GEL

 

შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 26,00 GEL  (რუსული)

საბითუმო ფასი 25,00 GEL

Papia ტუალეტის ქაღალდი 3 ფენა (თურქული)

სურნელოვანი და უსუნო

შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 26,00 GEL   (თურქული)

საბითუმო ფასი 26,00 GEL

 

შეკვრაში 32 ცალი ფასი - 26,00 GEL  (რუსული)

საბითუმო ფასი 25,00 GEL