Gargabane bag ნაგვის ტომარა პარკი ტასმიანი და ტასმის გარეშე ზომებში

Gargabane bag ნაგვის ტომარა პარკი ტასმიანი და ტასმის გარეშე ზომებში
1.60 დან

Gargabane Bag in Roll

ნაგვის ტომარა პარკები ტასმიანი და ტასმის გარეშე 10, 35, 50, 60, 70, 90, 110, 120, 160, 240 ლიტრიანები

ზომა 40 * 45 სმ. 10 ლ. 40 ცალიანი თეთრი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 4,00 GEL


ზომა 55 * 60 სმ. 30 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 1,60 GEL


ზომა 65 * 80 სმ. 50 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 2,00 GEL

ზომა 72 * 95 სმ. 70 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 4,50 GEL


ზომა 80 * 110 სმ. 90 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 6,00 GELზომა 75 * 90 სმ. 10 ცალიანი  შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 3,50 GEL


ზომა 80 * 110 სმ. 10 ცალიანი  შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 4,50 GELზომა 60 * 80 სმ. 60 ლ.  10 ცალიანი ლურჯი ტასმიანი

1 ცალის ფასი - 4,50 GEL

ზომა 55 * 60 სმ. 30 ლ. 20 ცალიანი შავი ტასმიანი

1 ცალის ფასი - 3,50 GEL
Gargabane Bag in Roll

ნაგვის ტომარა პარკები ტასმიანი და ტასმის გარეშე 10, 35, 50, 60, 70, 90, 110, 120, 160, 240 ლიტრიანები

ზომა 40 * 45 სმ. 10 ლ. 40 ცალიანი თეთრი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 4,00 GEL


ზომა 55 * 60 სმ. 30 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 1,60 GEL


ზომა 65 * 80 სმ. 50 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 2,00 GEL

ზომა 72 * 95 სმ. 70 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 4,50 GEL


ზომა 80 * 110 სმ. 90 ლ. 10 ცალიანი შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 6,00 GELზომა 75 * 90 სმ. 10 ცალიანი  შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 3,50 GEL


ზომა 80 * 110 სმ. 10 ცალიანი  შავი ტასმის გარეშე

1 ცალის ფასი - 4,50 GELზომა 60 * 80 სმ. 60 ლ.  10 ცალიანი ლურჯი ტასმიანი

1 ცალის ფასი - 4,50 GEL

ზომა 55 * 60 სმ. 30 ლ. 20 ცალიანი შავი ტასმიანი

1 ცალის ფასი - 3,50 GEL