Stik Shugar პორციული შაქრის სტიკი და ნატეხი შაქარი

рекомендуем
Stik Shugar პორციული შაქრის სტიკი და ნატეხი შაქარი
6.00

პორციული შაქრის სტიკი და ნატეხი შაქარი ლოგოს გარეშე

შეკვრაში 3 კილო


სტიკის 100 ც. შეკვრა  ფასი - 6,00 GEL


სტიკი 3 კილოიანი შეკვრა - 36,00 GEL  (თეთრი შაქარი - თეთრი შეფუტვაშია) 


სტიკი 3 კილოიანი შეკვრა - 35,00 GEL  (თეთრი შაქარი - ყავისფერი  შეფუტვაშია)ნატეხი შაკარი 3 კილოინი ფასი - 33,00 GEL  (თეთრი შაქარი - ყავისფერი  შეფუტვაშია)


პორციული შაქრის სტიკი და ნატეხი შაქარი ლოგოს გარეშე

შეკვრაში 3 კილო


სტიკის 100 ც. შეკვრა  ფასი - 6,00 GEL


სტიკი 3 კილოიანი შეკვრა - 36,00 GEL  (თეთრი შაქარი - თეთრი შეფუტვაშია) 


სტიკი 3 კილოიანი შეკვრა - 35,00 GEL  (თეთრი შაქარი - ყავისფერი  შეფუტვაშია)ნატეხი შაკარი 3 კილოინი ფასი - 33,00 GEL  (თეთრი შაქარი - ყავისფერი  შეფუტვაშია)