Baili Facial Tissues 180 pcs მაგიდის ხელსახოცი ყუთში 180 ც საბითუმო და საცალო

акция
Baili Facial Tissues 180 pcs მაგიდის ხელსახოცი ყუთში 180 ც საბითუმო და საცალო
5.00

Baili Facial Tissues Soft 180 pcs

მაღალი ხარისხის მაგიდის ხელსახოცი

ყუთში 180 ც. ორ ფენიანი

1 ცალის ფასი - 5,00 GEL

საბითუმო - 4,50 GEL


ცელოფნის შეფუტვაში 180 ც. ორ ფენიანი

1 ცალის ფასი - 4,00 GEL

საბითუმო - 3,50 GEL

Baili Facial Tissues Soft 180 pcs

მაღალი ხარისხის მაგიდის ხელსახოცი

ყუთში 180 ც. ორ ფენიანი

1 ცალის ფასი - 5,00 GEL

საბითუმო - 4,50 GEL


ცელოფნის შეფუტვაში 180 ც. ორ ფენიანი

1 ცალის ფასი - 4,00 GEL

საბითუმო - 3,50 GEL