სტომატოლოგიური ცინსაფარი 125 ც.

სტომატოლოგიური ცინსაფარი 125 ც.
15.00

Dental Bibs 125 pcs

სტომატოლოგიური ცინსაფარი 125 ც. 33*45

ვარდისფერი და წისფერი

1 შეკვრის ფასი - 15,00 GEL

Dental Bibs 125 pcs

სტომატოლოგიური ცინსაფარი 125 ც. 33*45

ვარდისფერი და წისფერი

1 შეკვრის ფასი - 15,00 GEL